Om Lundegårdsparken

Byggeriet startede op først i 70'erne og blev tilendebragt i 1980. Oliekrisen i 70'erne bar præg af udbygningstakten. Grundejerforeningen Lundegårdsparken blev stiftet den 4. marts 1974 på Frederiks VI 'Kro.Andelsboligforeningen "Slukefter" blev indmeldt først i 90'erne med 19 andelsboliger og 1 fællesbolig. Læs mere

Information

Grundejerforeningen Lundegårds- parken har p.t. 417 medlemmer, incl. Andelsboligforeningen "Slukefter"

Grundejerforeningen består af følgende parcelhuse

Kronhjortløkken

Fra nr. 4 til nr. 278 og nr. 155 til nr. 159

Rådyrløkken

Fra nr. 1 til nr. 203 og nr. 2 til nr. 104

Rensdyrløkken

Fra nr. 1 til nr. 199 og nr. 24 til nr. 36

Rådyrvej

Nr. 25 samt
fra nr. 26 til 48